Hidroizolacija terase | Obiteljska kuća Mali Lošinj

  • Naziv objekta:    Obiteljska kuća Tkalčević
  • Lokacija:    Mali Lošinj
  • Opis radova:    Hidroizolacija terase
  • Glavni izvođač:    
  • Površina:    
  • Materijal:    AKWAGARD T tekuća guma
  • Godina:    2014 

  • 001
  • 002
  • 003