Sanacija ravnog krova | MORH Krapina

 • Naziv objekta:    MORH
 • Lokacija:    Krapina
 • Opis radova:    Sanacija ravnog krova
 • Glavni izvođač:    
 • Površina:    
 • Materijal:    SIKAPLAN 15 G krovna membrana
 • Godina:     2013 

 • Sanacija ravnih krovova
 • Sanacija ravnih krovova
 • Sanacija ravnih krovova
 • Sanacija ravnih krovova