Stambena zgrada Jabukovac

Sanacija prohodne terase u stambenoj zgradi na Jabukovcu u Zagrebu, sa policementnim sustavom Plastivo 200

 • Naziv objekta:    Stambena zgrada
 • Lokacija:    Jabukovac,  Zagreb
 • Opis radova:    Sanacija prohodne terase
 • Investitor:    
 • Površina:    
 • Materijal:    Plastivo 200
 • Godina:    2012
   
 • Temeljna hidroizolacija kuće
 • Temeljna hidroizolacija kuće
 • Temeljna hidroizolacija kuće
 • Temeljna hidroizolacija kuće