Hitna sanacija ravnog krova - OMV, Osijek

Hitna intervencija sanacije ravnog krova na OMV - benzinskoj crpki u Osijeku, Kneza Trpimira 18
Materijal Sikaplan 15G

 • Naziv objekta:    Benzinska crpka OMV - Osijek
 • Lokacija:    Osijek, Kneza Trpimira 18
 • Opis radova:    Sanacija ravnog krova - hitna intervencija
 • Investitor:    OMV
 • Površina:    
 • Materijal:    Sikaplan 15 G membrana,
 • Godina:    2012

 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 17