Hidroizolacija ravnog krova - Kostrena

 • Naziv objekta:     Obiteljska kuća Kostrena
 • Lokacija:     Kostrena
 • Opis radova:     Hidro i termo izolacija ravnog krova
 • Investitor:     Vexo d.o.o.
 • Površina:    
 • Materijal:     Akwalan TPO membrana
 • Godina:     2011 

 • Hidro i termo izolacija ravnog krova
 • Hidro i termo izolacija ravnog krova
 • Hidro i termo izolacija ravnog krova
 • Hidro i termo izolacija ravnog krova
 • Hidro i termo izolacija ravnog krova
 • Hidro i termo izolacija ravnog krova
 • Hidro i termo izolacija ravnog krova
 • Hidro i termo izolacija ravnog krova
 • Hidro i termo izolacija ravnog krova
 • Hidro i termo izolacija ravnog krova
 • Hidro i termo izolacija ravnog krova
 • Hidro i termo izolacija ravnog krova
 • Hidro i termo izolacija ravnog krova
 • Hidro i termo izolacija ravnog krova
 • Hidro i termo izolacija ravnog krova
 • Hidro i termo izolacija ravnog krova
 • Hidro i termo izolacija ravnog krova
 • Hidro i termo izolacija ravnog krova
 • Hidro i termo izolacija ravnog krova
 • Hidro i termo izolacija ravnog krova
 • Hidro i termo izolacija ravnog krova