Previous Next

HEP - DP Elektra Virovitica

Sanacija ravnih krovova trafo stanica 10/0,4 Kv HEP - DP Elektra Virovitica na području pogona Slatina

Galerija:


 

  • Naziv objekta: TS 10/0,4 Kv Slatina
  • Lokacija: Više lokacija u Slatini
  • Opis radova: Sanacija ravnih krovova trafo stanica
  • Investitor: HEP
  • Materijal: Sikaplan G-03 PVC membrana
  • Godina: 2012