Plastivo 200

Plastivo 200

PLASTIVO 200 je visokoelastični hidroizolacijski premaz koji se sastoji od inertnog cementnog veziva i akrilnih polimera koji, nakon miješanja, omogućuju izvođenje kontinuirane i vodonepropusne hidroizolacije, naročito pogodne za aplikacije s pozitivnim hidrostatskim tlakom.

PLASTIVO 200 se upotrebljava za:

 •   Hidroizolaciju betonskih konstrukcija izloženih pozitivnom hidrostatskom tlaku
 •   Hidroizolaciju bazena za plivanje
 •   Hidroizolaciju kanala i fontana
 •   Hidroizolaciju podova i estrih-betona u dodiru s vodom
 •   Hidroizolaciju betonskih odvoda i žardinjera
 •   Hidroizolaciju kupaonica i tuš-kabina, čak i ako su od gipsanih ploča
 •   Hidroizolaciju manjih balkona

PLASTIVO 200 ima sljedeće prednosti:

 •   Praktična i brza aplikacija četkom ili valjkom
 •   Vodonepropustan do tlaka od 2,5 atm
 •   Štiti površine od učinaka smrzavanja
 •   Optimalna prionjivost na različite vrste podloga (beton, cigle, gipsane ploče, plastika, metal, keramika, materijali za zidanje)
 •   Optimalna elastičnost, premoštava normalne mikropukotine na podlozi (do 1,2 mm)
 •   Na nanošenje proizvoda ne utječu niska temperatura (>= +5°C) ni povišena vlažnost
 •   Ciklus aplikacije je završen unutar 24 sata
 •   Elastičan do -5°C

Certifikati

Jamstvo

garancija

Jeste li znali?

da je vlaga štetna za ljude i za objekte jer:

 •   negativno utječe na zdravlje,
 •   uzrokuje bolesti organa za disanje,
 •   pospješuje alergije,
 •   pospješuje razvoj štetnih mikroorganizama,
 •   uništava objekte,
 •   uništava namještaj i ostale predmete,
 •   stvara plijesan i glivice
 •   ima neugodan, nezdrav miris

Vlaga se može uspješno sanirati tek kada se utvrde stvarni uzroci zbog kojih je nastala.