Hidroizolacija mokrih čvorova

Hidroizolacija mokrih čvorova

Hidroizolacija mokrih čvorova tj. kuhinje, kupaone, WC-i i sl.  zahtjeva posebnu pozornost jer su ti prostori vrlo osjetljivi dijelovi objekta u kojima se može očekivati povećano vlaženje zidnih i podnih površina.

U tim osjetljivim dijelovima objekta propusti u hidroizolaciji mogu uzrokovati vlagu koja proizvodi znatne štete na cijelom objektu.

Promjena boje, vlažna mjesta te pločice koje se odvajaju od podloge, vidljivi su znaci takvih oštećenja. Sanacija tih oštećenja višestruko nadmašuje investicije u kvalitetnu hidroizolaciju.
Ukoliko su takve prostorije kvalitetno izolirane, cijeli je objekt trajno zaštićen.

Certifikati

Jamstvo

garancija

Jeste li znali?

da je vlaga štetna za ljude i za objekte jer:

  •   negativno utječe na zdravlje,
  •   uzrokuje bolesti organa za disanje,
  •   pospješuje alergije,
  •   pospješuje razvoj štetnih mikroorganizama,
  •   uništava objekte,
  •   uništava namještaj i ostale predmete,
  •   stvara plijesan i glivice
  •   ima neugodan, nezdrav miris

Vlaga se može uspješno sanirati tek kada se utvrde stvarni uzroci zbog kojih je nastala.