Hidroizolacija terasa i balkona

Hidroizolacija terasa i balkona

Terase i balkoni su, u pravilu, prohodne i opterećene površine što ih svrstava u posebno osjetljive dijelove objekta.

Stoga se hidroizolacija terasa i balkona  treba izvoditi izuzetno pažljivo počevši od odabira usutava u materijala pa do izuzetno profesionalnog i stručnog obavljanja radova.

Hidroizolacija terasa i balkona


Materijali koji se ugrađuju u sustav hidroizolacije terasa i balkona moraju biti otporni na sve vremenske uvjete, osobito na velike temperaturne oscilacije, moraju biti vodonepropusni, sposobni podnositi veća opterećenja te moraju jamčiti statičku stabilnost.

Neovisno da li se radi o postavljanju hidroizolacije terasa i balkona na novom objektu, ili saniranju oštećene hidroizolacije na postojećem objektu, stručno osoblje HIDRO-TIM-a za svaki pojedini slučaj predlaže najprimjerenije rješenje.

 

Certifikati

Jamstvo

garancija

Jeste li znali?

da je vlaga štetna za ljude i za objekte jer:

  •   negativno utječe na zdravlje,
  •   uzrokuje bolesti organa za disanje,
  •   pospješuje alergije,
  •   pospješuje razvoj štetnih mikroorganizama,
  •   uništava objekte,
  •   uništava namještaj i ostale predmete,
  •   stvara plijesan i glivice
  •   ima neugodan, nezdrav miris

Vlaga se može uspješno sanirati tek kada se utvrde stvarni uzroci zbog kojih je nastala.